วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์เป็นบริษัทชั้นนำของโลกลดความชื้น
งานสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย
คุณค่าลูกค้าที่มุ่งเน้นซื่อสัตย์ขยันกล้าได้กล้าเสียและนวัตกรรม
วิญญาณจริงจังนวัตกรรม